Comunitatea românească

Mass Media romano-ucrainene

 

Mass-media de limbă română din Ucraina
(material actualizat in septembrie 2013)
regiunea CERNĂUŢI, presa scrisă:

1. "CONCORDIA"

- publicaţie săptămânală în limba română, singura publicaţie de limbă română din Ucraina care are un statut naţional, finanţată de către statul ucrainean[1], prin Ministerul Culturii de la Kiev, cu un tiraj de circa 1000 exemplare; apare vinerea şi se poate procura numai prin abonament;

Redactor- şef: Tudor Andrieş

Redacţia: Cernăuţi, strada Olga Kobyleanskaia 13, camera 2, cod 58000, tel/fax: 00380372525034

2. "ZORILE BUCOVINEI"

 • publicaţie în limba română, ce apare de două ori pe săptămână, respectiv miercurea şi vinerea, într-un tiraj de cca 6000 exemplare; este finanţată din bugetul raional[2], atrage şi surse independente de finanţare;

Redacţia: Cernăuţi, strada Olga Kobyleanskaia 5, cod 58000, etaj 3, tel/fax: 00380372526366, 00380372520853, 00380372526830,e-mail: zorile@chv.ukrpack.net , varianta Internet: www.zorilebucovinei.com

Redactor- şef: Nicolae Toma

3. "LIBERTATEA  CUVÂNTULUI"

 • publicaţie săptămânală (apare vinerea)

Redacţia: Cernăuţi, strada Adam Mitskevich nr. 5

Redactor - şef: Dumitru Verbiţki

4. "GAZETA DE HERŢA"

 • săptămânal socio-politic (apare vinerea), fondat la 1 ianuarie 1993, cu un tiraj de circa 4500 de exemplare; beneficiază (sporadic) de sprijin financiar ucrainean, de la autorităţile raionale Herţa, fiinţând îndeosebi prin autofinanţare (reclamă);

Redactor- şef: Vasile Bâcu

Redacţia: oraşul Herţa, strada Gheorghe Asachi nr. 18, cod. 60500, tel/fax: 0038037421190, 00380374021190), e-mail: herta@ukrpost.net , pagina Internet: www.gazetadeherta.at.ua

NOTĂ: Recent, redacţia ziarului a fost dotată, din surse proprii, cu o tipografie digitală unde se tipăreşte şi ziarul, existând posibilitatea de a se tipări şi carte

5. "MONITORUL DE HLIBOCA"

 • publicaţie bilingvă (română şi ucraineană[3]), ce apare săptămânal, într-un tiraj de circa 2500 exemplare, dintre care aproximativ 1000 de exemplare în limba română;

Redactor- şef: Nicolae Şapcă

Redactor- şef adjunct pentru limba română: Alexandru Borca

Redacţia: oraşul Hliboca, tel. 0038023422677

6. "MELEAG  NATAL"

 • publicaţie bilingvă (română şi ucraineană), cu apariţie săptămânală, ce beneficiază şi de sprijin financiar din partea autorităţilor raionale; pentru varianta în limba română, tirajul este de circa 1500 exemplare;

Redactor- şef: Iaroslav Lyjnik

Redactor şef adjunct pentru limba română: Cristina Voloşniuk

Redacţia: oraşul Storojineţ, strada Cerniveţka 6a, tel.: 00373521900

7. "CURIERUL DE CERNĂUŢI"

 • publicaţie independentă, cu apariţie periodică, funcţie de sursele de finanţare identificate;

Redactor şef şi fondator: Vasile Tărâţeanu

Redacţia: Cernăuţi, str. Goethe nr. 8, ap. 6, tel: 00380372552876

8. "ARCAŞUL"

 • publicaţie independentă, cu apariţie periodică, funcţie de sursele de finanţare identificate;

Redactor şef şi fondator: Vasile Tărâţeanu

Redacţia: Cernăuţi, str. Goethe nr. 8, ap. 6, tel: 00380372552876

9. "SEPTENTRION LITERAR"

 • publicaţie independentă, literară, cu apariţie ocazională, funcţie de existenţa sau nu a surselor de finanţare;

Redactor şef şi fondator: Ilie Tudor Zegrea

Redactor şef adjunct:

Redacţia: Cernăuţi, strada Stasiuk 21, ap. 31, tel: 0038037245621, 00380372272478

10. "PLAI ROMÂNESC"

 • deşi în anuarul presei locale figurează ca săptămânal, cu un tiraj de circa 4500 de exemplare, apariţiile sunt sporadice[4]

Director: Vasile Bâcu

11. "GLASUL BUCOVINEI"

 • revistă trimestrială de istorie şi cultură românească[5], finanţată de ICR, având ca redactor şef pe prof. Alexandrina Cernov[6]; procesarea şi producţia revistei se face în România;

Redactor şef-adjunct: prof.univ.dr. Ilie Luceac

12. "CRONICI BUCOVINENE"

 • revistă culturală, lunară, ce apare pe lângă Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea Tradiţiilor Populare Româneşti, condus de ziaristul Iurie Levcic, realizator al emisiunii TV "Reporter de Cernăuţi" transmisă săptămânal de canalul privat de televiziune "TV Cernăuţi".

13. "CUVÂNTUL ADEVĂRULUI"

 • săptămânal bilingv (română şi ucraineană), editat în oraşul Noua Suliţă, din regiunea Cernăuţi; redacţia în limba română este condusă de Aliona Vataman; din redacţie mai fac parte: Ana Gavriliuc şi Svetlana Ursu;
 • varianta în limba română are un tiraj de 2000 exemplare, dintr-un total de 7078 ex. (restul de 5078 ex. se tipăresc în limba ucraineană);

telefon redacţie: 00380373321163.

regiunea TRANSCARPATIA, presa scrisă:

14. "APŞA"

 • publicaţie săptămânală, cu apariţie sporadică, editată în România, la Sighetul Marmaţiei, cu sprijinul Casei de cultură din Sighet şi Oradea;

Fondator: Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia- "Dacia"

Redacţia: Apşa de Jos, raion Teceu, str. Borcaniuca 17; tel/fax Ucraina: 00380973907518, România: 0752474079

Redactor şef: Ilie Mihai Botoş

15. "MARAMUREŞENII"

publicaţie de limbă română care nu a mai apărut în ultimii ani, din lipsa unei linii de finanţare din partea raionului Teaciv şi a raionului Rahiv; în perioada în care putea fi citită, revista avea redacţia în localitatea Slatina (Solotvino), din regiunea Transcarpatia.

TELEVIZIUNE şi RADIO

1. "Compania de Stat de Radio şi Televiziune din Cernăuţi" (CSRTC)

 • redactor şef Leonid Parpeuţ; are caâteva emisiuni în limba română, cu o audienţă scăzută.

2. "Cernăuţi TV"

 • companie privată de televiziune, cu un număr de doi angajaţi (redactorul şef şi un cameraman); postul TV, desprins din CSRTC, are o emisiune în limba română, dumninica, ce se vrea a fi o retrospectivă a evenimentelor politico-sociale din săptămâna precedentă. Emisiunea este înregistrată anterior şi are o durată de circa 30 minute.

Redactor şef: Iurie Levcic

Redacţia: Cernăuţi, strada Mihai Eminescu nr. 1

3. "Compania de Radioteleviziune de Stat din Transcarpatia" (CRST)

 • posturile CRST emit din Ujgorod;
 • sunt transmise în eter două emisiuni TV în limba română: "Telecurierul românilor" şi "Actualităţi", cu o durată totală de o oră;
 • pe posturile de radio ale CRST, respectiv "Tisa FM" şi "Radio Transcarpatia" (pe UM), sunt transmise emisiuni în limba română ce nu depăşesc o oră, în total;

Redactor şef: Elvira Chelaru

 

           

 

 

[1] în limita a 20.000 Euro anual

[2] ca marea majoritate a mass-media scrise cu apariţie regională, finanţarea de la bugetul raional nu depăşeşte 15 mii Euro anual, pentru un tiraj destul de "generos", în realitate cu mult mai mic

[3] varianta în limba ucraineană apare sub denumirea NOVYNI DEN

[4] în cursul anului 2012 nu au apărut decât trei numere

[5] din lipsa mijloacelor financiare, în 2013 vor apărea numai două numere

[6] membru de onoare al Academiei Române

Consulatul României la Solotvino nu va lucra cu publicul în zilele de 8 și 11 noiembrie 2019

04.11.2019

Consulatul României la Solotvino nu va avea program de lucru cu publicul în zilele de 8 și 11 noiembrie 2019 ca urmare a desfășurării alegerilor…

Mandatory vaccination against polio viruses against the danger of spreading wild polio virus / Vaccinarea obligatorie împotriva polio-virusurilor, pe fondul menținerii pericolului de răspândire a virusului polio sălbatic

04.11.2019

Date: 15.10.2019 The Ministry of Foreign Affairs informs the Romanian citizens that the World Health Organization [1] (WHO) has decided to extend the time…

A fost lansat un nou proiect transfrontalier

01.11.2019

La 31 octombrie a.c., reprezentantul Consulatului României la Solotvino a fost prezent la conferința de lansare a unui proiect transfrontalier de cooperare…

Întâlnire la sediul oficiului

31.10.2019

Am avut o întâlnire utilă cu primarul localității Solotvino, domnul Yuri Uhali, în cadrul căreia am abordat aspecte ce vizează identificarea unor surse …